สรุปการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่1 – รอบที่ 4 (ในรอบที่ 4 ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ )

ผู้เข้าชม : 625

สรุปการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบที่1 – รอบที่ 4 (ในรอบที่ 4 ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ )


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 8 คน
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน
-คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน
-คณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 3 คน
-คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 คน
-คณะเภสัช จำนวน 3 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 15 คน
-คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 คน
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน
-คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 คน
-คณะอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน
-คณะบัญชี จำนวน 5 คน
-คณะศิปศาสตร์ จำนวน 8 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-คณะศิลศาสตร์ จำนวน 10 คน
-คณะการบัญชี จำนวน 5 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-คณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 คน
-คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 4 คน
-คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 คน
-คณะพยาบาล จำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 คน
-คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 5 คน
-วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสังคม จำนวน 1 คน
-คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน
-คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คน
-คณะการบัญชี จำนวน 2 คน
-คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 คน
-คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-คณะการจัดการ จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-คณะมนุษยศาสรต์และสังคมศาสตร์จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 คน

มหาวิทยาลัยศิลปกร
-คณะอังษรศาสตร์ จำนวน 2 คน
-คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 คน
-คณะโบราณคดี จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล
-คณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 1 คน
-คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน
-คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 คน
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1คน (ได้รับทุนเรียนต่อถึง ปริญญาโท นายบรรณสรณ์ ขวัญนุ้ย)

มหาวิทยาลัยรังสิต
-คณะเภสัชกร จำนวน 1 คน

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
-คณะพยาบาล จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยทักษิณ
-คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน
-คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 คน
-คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
-คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 คน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอชื่นชม หมอทราย พญ.จิรายุ พุทธให้ ศิษย์เก่ารุ่น 21 หมอทราย หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ บอกเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา ความคืบหน้ากรณีที่มีคุณหมอท่านหนึ่ง ลงไปช่วยคนเจ็บข้างถนนโดยไม่ห่วงสวยและช่วยในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ทำลงไปเพราะมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทราบชื่อคุณหมอคนดังกล่าวแล้ว คือ พญ.จิรายุ พุทธให้ หรือ หมอทราย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม รพ.อบจ.ภูเก็ต โดยเธอได้เปิดใจว่า “ภาพที่เห็นเบื้องหน้า คือ ผู้ป่วยเป็นชายนอนคว่ำหน้า มีเลือดไหลนองพื้น มีบาดแผลที่แขนและมือ ตรวจสอบชีพจรเต้นต่ำและไม่รู้สึกตัว ขณะนั้นมีประชาชนเข้ามามุงดู และอยากที่จะเข้าช่วยเหลือ แต่ด้วยเกรงว่าทำให้ผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บมากขึ้น จึงได้บอกไปว่าตนเป็นหมอและขอให้ทำตามที่บอก รวมทั้งให้ช่วยหาไม้กระดาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากถนน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอบคุณชาวบ้านในบริเวณนั้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ และนำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อเปิดเส้นทางการจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ไม่เฉพาะกับผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว แต่รวมถึงในส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ ณ วินาทีนั้น คิดเพียงอย่างเดียวว่าจะช่วยผู้ที่บาดเจ็บ และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดซ้ำซ้อนอย่างไร จึงได้ตัดสินใจจอดรถขวางถนนไว้ 1 ช่องจราจร และการลงไปช่วยผู้บาดเจ็บนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เจอครั้งแรก ซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนจะถูกปลูกฝังในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว และเมื่อทุกคนเจอเหตุการณ์เช่นนี้ต้องลงไปช่วย เพราะเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา ”
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18
สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ รายละเอียดการสมัครคลิกที่นี่ รายละเอียดห้องบูรณาวิถี ม.ต้น รายละเอียดห้องบูรณาวิถี ม.ปลาย