ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะ

ผู้เข้าชม : 847

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
พิธีมอบเกียรติบัตร

------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีด.ญ.ภิญญาดา เมธีวัฒนกุล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2000 บาท

และ
ด.ญ.กัญญ์ณัฐชยา ชูจิตต์, ด.ญ.ชนิกานต์ เดชสง, ด.ญ.พรชนก ขวัญนิมิตร, ด.ช.ธนพงษ์ เกิดรักษ์ และ ด.ญ.ฮัญวรัตม์ คล้ายกุล
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

-----------------------------------------------------------
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ด.ช.พชร พูนพัฒนาชัย
ได้คะแนนอันดับ 3 ของประเทศรับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2


ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด และได้คะแนนอันดับ 4 ของภาคใต้
ด.ช.วชิรวิชญ์ ปานทน และ ด.ญ.สุพิชฌาย์ ชูจำ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


ด.ช.พชร จำปา
ได้รับรางวัลอันดับ 2 ของประเทศรับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตรได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด และได้คะแนนอันดับ 6 ของภาคใต้
ด.ญ.ทิพยาภรณ์ ติ่วกุล

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4


ได้รับรางวัลอันดับ 2 ของประเทศรับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
น.ส.สุพิชฌาย์ จริงจิตได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด และได้คะแนนอันดับ 3 ของภาคใต้
น.ส.ชนากานต์ วิจิตร และ น.ส.ปัณฑ์ชนิต ภักดีโชติ

-----------------------------------------------------------------------------------

บริษัทเสริมปัญญาจำกัด จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด.ญ.ปิยะฉัตร ชื่นมาก


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ช.จิรายุท ปัญญสถิต

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.นภสร อินทรแก้ว และ ด.ญ.ภคนันท์ จันทร์แย้ม

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

น.ส.ชญากาณฑ์ เอกผล

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

น.ส.ปิยธิดา ชูช่วย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

น.ส.ธีราพร กัลยาศิริ

---------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน รับเกียรติบัตร


น.ส.ศรุตา ตรังค์เอื้อสันติ
ด.ช.ภูริวัฒน์ สิทธิชัย
ด.ญ.ภัทรศศิร์ ติ๋วกุล
ด.ญ.ทิพยาภรณ์ ติ๋วกุล
ด.ช.ธนภัทร ตันพงษ์
น.ส.ศาตพร ธิติประเสริฐ
น.ส.ปัณฑ์ชนิต ภักดีโชติ
นายพชรพล เชยชื่นจิตร
น.ส.มาริสา จิตรวุธ
น.ส.กัญญ์พิชญา เที่ยงธรรมวิชญ์
ด.ญ.ณัฐธิดา ว่องวรานนท์
น.ส.ธนพร สุวลีรัตน์
ด.ญ.ร่มเกล้า ทองพันธุ์

------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1


รางวับคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด และติด 1 ใน 50 ของประเทศ
ด.ช.พชร พูนพัฒนาชัย


มัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวับคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด และติด 1 ใน 50 ของประเทศ

ด.ช.จิรายุท ปัญญสถิต

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวับคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด และติด 1 ใน 50 ของประเทศ
ด.ญ.ภัทรศศิร์ ติ๋วกุล

มัธยมศึกษาปีที่ 4

รางวับคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด
น.ส.ปัณฑ์ชนิต ภักดีโชติ

มัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวับคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด

น.ส.ณสราภา นามพริ้ง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รางวับคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด
นายธนิน ว่องวงศ์

---------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครองโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จัดการแข่งขัน English Quiz ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 24
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 2500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายวทัญญู สิงห์ตระหง่าน
น.ส.กชกร กาญจนโสภา
น.ส.พิชชาพร โสระดา

ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร
นายภูรินทร์ แซ่หวัง
น.ส.นิชนันท์ สรรเกียรติกุล
น.ส.ปานขวัญ จิตรอักษร

------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอชื่นชม หมอทราย พญ.จิรายุ พุทธให้ ศิษย์เก่ารุ่น 21 หมอทราย หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ หมอนางฟ้าเปิดใจ ขับรถขวางถนน ลงมาช่วยคนเจ็บ บอกเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา ความคืบหน้ากรณีที่มีคุณหมอท่านหนึ่ง ลงไปช่วยคนเจ็บข้างถนนโดยไม่ห่วงสวยและช่วยในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ทำลงไปเพราะมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทราบชื่อคุณหมอคนดังกล่าวแล้ว คือ พญ.จิรายุ พุทธให้ หรือ หมอทราย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม รพ.อบจ.ภูเก็ต โดยเธอได้เปิดใจว่า “ภาพที่เห็นเบื้องหน้า คือ ผู้ป่วยเป็นชายนอนคว่ำหน้า มีเลือดไหลนองพื้น มีบาดแผลที่แขนและมือ ตรวจสอบชีพจรเต้นต่ำและไม่รู้สึกตัว ขณะนั้นมีประชาชนเข้ามามุงดู และอยากที่จะเข้าช่วยเหลือ แต่ด้วยเกรงว่าทำให้ผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บมากขึ้น จึงได้บอกไปว่าตนเป็นหมอและขอให้ทำตามที่บอก รวมทั้งให้ช่วยหาไม้กระดาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากถนน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอบคุณชาวบ้านในบริเวณนั้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ และนำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อเปิดเส้นทางการจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ไม่เฉพาะกับผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว แต่รวมถึงในส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ ณ วินาทีนั้น คิดเพียงอย่างเดียวว่าจะช่วยผู้ที่บาดเจ็บ และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดซ้ำซ้อนอย่างไร จึงได้ตัดสินใจจอดรถขวางถนนไว้ 1 ช่องจราจร และการลงไปช่วยผู้บาดเจ็บนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เจอครั้งแรก ซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนจะถูกปลูกฝังในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว และเมื่อทุกคนเจอเหตุการณ์เช่นนี้ต้องลงไปช่วย เพราะเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา ”
สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ รายละเอียดการสมัครคลิกที่นี่ รายละเอียดห้องบูรณาวิถี ม.ต้น รายละเอียดห้องบูรณาวิถี ม.ปลาย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18