ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้เข้าชม : 2282
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบูรณะรำลึกเปิดรับสมัครครูและบุคลากรตลอดปีการศึกษา 2560วิชาที่เปิดรับสมัครครู ได้แก่1. ระดับอนุบาล2. ระดับประถมศึกษา- วิชาสังคมศึกษา- วิชาคณิตศาสตร์- วิชาอังกฤษ- วิชาวิทยาศาสตร์- วิชาภาษาไทย3. ระดับมัธยมศึกษา- วิชาสังคมศึกษา- วิชาคณิตศาสตร์- วิชาอังกฤษ- วิชาชีววิทยา- วิชาฟิสิกส์ผู้สนใจสามารถเข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-218390 หรือE-mail:buranarumlukschool@gmail.com ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2561