อัลบั้มรูป : พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโฮป โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]