อัลบั้มรูป : พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6