อัลบั้มรูป : พิธีจบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 35 ณ โบสถ์คริสจักรตรัง

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]