อัลบั้มรูป : พิธีจบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 35

ณ ศาลาโฮป โรงเรียนบูรณะรำลึก
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]