สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต ๑ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุกรายการแข่งขัน \