การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

  1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพทาย ชั้น ม.2/5 รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตร
    ได้รับรางวัลชมเชย
  2. เด็กชายธนโชติ ชูเก็น ชั้น ม.2/4 รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
  3. เด็กชายวชิรวิชญ์ ปานทน ชั้น ม.3/5 รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท